© Daniela Menschyova , medanielka@gmail.com , Copyright 2017
Daniela Menschyová sa venuje pohybovej kultúre a terapii. Svoje znalosti a schopnosti rozvíjala v Nemecku počas štúdia telesnej výchovy na Waldorfskej škole v Heidenheime u W.Neumanna a M. Neu. Je žiačkou Jaimena Mc Millana absolvovala sedemročné vzdelávanie v Nemecku Spacial Dynamics / Priestorová dynamika a Bothmerova gymnastika. V súčasnosti pokračuje v štúdiu terapie. Na svojich kurzoch sa snaží preniesť pohyb do roviny humánnosti, zlepšenia kvality života a medziľudských vzťahov. Mgr. Daniela Zinner Menschyova

medanielka@gmail.com

© Daniela Menschyova , medanielka@gmail.com , Copyright 2017
Daniela Menschyová sa venuje pohybovej kultúre a terapii. Svoje znalosti a schopnosti rozvíjala v Nemecku počas štúdia telesnej výchovy na Waldorfskej škole v Heidenheime u W.Neumanna a M. Neu. Je žiačkou Jaimena Mc Millana absolvovala sedemročné vzdelávanie v Nemecku Spacial Dynamics / Priestorová dynamika a Bothmerova gymnastika. V súčasnosti pokračuje v štúdiu terapie. Na svojich kurzoch sa snaží preniesť pohyb do roviny humánnosti, zlepšenia kvality života a medziľudských vzťahov. Mgr. Daniela Zinner Menschyova

medanielka@gmail.com

Kontakt