Kontakt

Daniela Menschyová sa venuje pohybovej kultúre a terapii. Svoje

znalosti a schopnosti rozvíjala v Nemecku počas štúdia telesnej

výchovy na Waldorfskej škole v Heidenheime u W.Neumanna a M.

Neu. Je žiačkou Jaimena Mc Millana absolvovala sedemročné

vzdelávanie v Nemecku Spacial Dynamics / Priestorová dynamika a

Bothmerova gymnastika. V súčasnosti pokračuje v štúdiu terapie. Na

svojich kurzoch sa snaží preniesť pohyb do roviny humánnosti,

zlepšenia kvality života a medziľudských vzťahov.

Mgr. Daniela Zinner Menschyova

medanielka@gmail.com

®
Daniela Menschyova , medanielka@gmail.com , Copyright 2017