© Daniela Menschyova , medanielka@gmail.com , Copyright 2017

Napísali o cvičení

Spacial Dynamics je pro mě propojení těla a ducha. Cviky jsou nenáročné, přesto je cítit, že se energie v těle mění. Vnímání těla jako celku pomáhá k rozproudění sil, zahřátí končetin a uvolnění. Vědomá pozornost jednotlivým částem těla harmonizuje celek. Nejvíc mi pomohl obraz vlny, tedy představa, že se tělo vzpřimuje pod tlakem vlny, narovnávání pak není násilné ani nepříjemné.
Aj vďaka cvičeniam Spacial Dynamics s Danielou som si uvedomil ako je prepojená moja fyzická časť s duševnou a duchovnou a ako sa navzájom ovplyvňujú . Moja otázka pri cvičení bola prevencia a predchádzanie bolestiam krížov tzv seknutiu. Mal som s tým už svoju skúsenosť a poznám prístupy a riešenie klasickej medicíny . Cez Spacial Dynamics som si našiel súbor cvikov ,ktore podporujú vzpriamenie a držanie tela a aktiváciu jadra/ core. Využívam to aj pri akútnych stavoch alebo pri bežnom rannom cvičení . Aj vďaka cvičeniam dokážem skrátiť stav rekonvalescencie po seknutí v krížoch na hodiny až dni. Jedným z benefitov týchto cvičení je u mňa jasnejšie vnímanie vlastného tela a tak aj rýchlejšia sebadiagnostika a nasledná kompenzácia bolestivých stavov.
Cvičenie " Priestorová dynamika" s Danielou je v niečom iné, oproti cvičeniam, s ktorými sa bežne stretávame. Táto forma cvičenia je zameraná nielen výlučne na fyzické telo, i keď v konečnom dôsledku pomáha i jemu. Človek sa tu naviac naučí vnímať priestor okolo vlastného tela. Akoby sme svoj vlastný priestor svojím pričinením zrazu oživili a tým si lepšie uvedomili aj svoje telo. Staneme sa k nemu vnímavejšími. Pravidelnými cvičeniami sa naša vnímavosť zostrí natoľko, že budeme bdelejší i k vnímaniu širšieho okolia ( prírody, ľudí, i medziľudských vzťahoch....) Mojím osobným problémom je bedrová chrbtica i tuhnutie krčného svalstva. V náročnejších obdobiach sa cítim, akoby som bola málo pohyblivá, trápia ma bolesti chrbta, neviem sama od seba niečo začať.... A tu vidím veľký prínos ponúkaného cvičenia. Samozrejme, že cvičenia vyžadujú aj našu aktivitu, ale Daniela vie poskytnúť návod ako začať. Pod jej vedením si človek začne uvedomovať, že sa cíti ľahší, napätie i rôzne bloky v tele i v duši sa rozpustia, akoby sa v nás niečo rozpohybovalo, rozprúdilo... Odporúčané cvičenia je potrebné opakovať aj doma, alebo si ich prísť viac krát vyskúšať, aby sa nám dostali akoby "do tela"...Nie sú náročné a zvládnu to i tí, ktorí si myslia, že fyzické cvičenia sú pre nich náročné. Výsledným efektom je zlepšenie kvality života, schopnosti koncentrácie, získanie ľahkosti a energie a v konečnom dôsledku i spoznanie niečoho nového....
Neobľubujem cvičenia ani masáže, ale to, čo som zažila so Spacial Dynamics, bolo niečo jedinečné. Pôsobivé, hravé a zaujímavé, čas mi prebehol rýchlo a potom som ešte niekoľko hodín cítila ľahkosť tela a pôžitok z masáže. Aktivity sa striedali a oživovali rôzne časti tela. Jednoducho - telesný a duševný pôžitok.
© Daniela Menschyova , medanielka@gmail.com , Copyright 2017
Spacial Dynamics je pro mě propojení těla a ducha. Cviky jsou nenáročné, přesto je cítit, že se energie v těle mění. Vnímání těla jako celku pomáhá k rozproudění sil, zahřátí končetin a uvolnění. Vědomá pozornost jednotlivým částem těla harmonizuje celek. Nejvíc mi pomohl obraz vlny, tedy představa, že se tělo vzpřimuje pod tlakem vlny, narovnávání pak není násilné ani nepříjemné.
Aj vďaka cvičeniam Spacial Dynamics s Danielou som si uvedomil ako je prepojená moja fyzická časť s duševnou a duchovnou a ako sa navzájom ovplyvňujú . Moja otázka pri cvičení bola prevencia a predchádzanie bolestiam krížov tzv seknutiu. Mal som s tým už svoju skúsenosť a poznám prístupy a riešenie klasickej medicíny . Cez Spacial Dynamics som si našiel súbor cvikov ,ktore podporujú vzpriamenie a držanie tela a aktiváciu jadra/ core. Využívam to aj pri akútnych stavoch alebo pri bežnom rannom cvičení . Aj vďaka cvičeniam dokážem skrátiť stav rekonvalescencie po seknutí v krížoch na hodiny až dni. Jedným z benefitov týchto cvičení je u mňa jasnejšie vnímanie vlastného tela a tak aj rýchlejšia sebadiagnostika a nasledná kompenzácia bolestivých stavov.
Cvičenie " Priestorová dynamika" s Danielou je v niečom iné, oproti cvičeniam, s ktorými sa bežne stretávame. Táto forma cvičenia je zameraná nielen výlučne na fyzické telo, i keď v konečnom dôsledku pomáha i jemu. Človek sa tu naviac naučí vnímať priestor okolo vlastného tela. Akoby sme svoj vlastný priestor svojím pričinením zrazu oživili a tým si lepšie uvedomili aj svoje telo. Staneme sa k nemu vnímavejšími. Pravidelnými cvičeniami sa naša vnímavosť zostrí natoľko, že budeme bdelejší i k vnímaniu širšieho okolia ( prírody, ľudí, i medziľudských vzťahoch....) Mojím osobným problémom je bedrová chrbtica i tuhnutie krčného svalstva. V náročnejších obdobiach sa cítim, akoby som bola málo pohyblivá, trápia ma bolesti chrbta, neviem sama od seba niečo začať.... A tu vidím veľký prínos ponúkaného cvičenia. Samozrejme, že cvičenia vyžadujú aj našu aktivitu, ale Daniela vie poskytnúť návod ako začať. Pod jej vedením si človek začne uvedomovať, že sa cíti ľahší, napätie i rôzne bloky v tele i v duši sa rozpustia, akoby sa v nás niečo rozpohybovalo, rozprúdilo... Odporúčané cvičenia je potrebné opakovať aj doma, alebo si ich prísť viac krát vyskúšať, aby sa nám dostali akoby "do tela"...Nie sú náročné a zvládnu to i tí, ktorí si myslia, že fyzické cvičenia sú pre nich náročné. Výsledným efektom je zlepšenie kvality života, schopnosti koncentrácie, získanie ľahkosti a energie a v konečnom dôsledku i spoznanie niečoho nového....
Neobľubujem cvičenia ani masáže, ale to, čo som zažila so Spacial Dynamics, bolo niečo jedinečné. Pôsobivé, hravé a zaujímavé, čas mi prebehol rýchlo a potom som ešte niekoľko hodín cítila ľahkosť tela a pôžitok z masáže. Aktivity sa striedali a oživovali rôzne časti tela. Jednoducho - telesný a duševný pôžitok.

Napísali o cvičení